Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego WAYLAND należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakupując towar Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim zasady.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAYLAND

1.1 Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego Wayland jest Firma Wayland Folding Kayaks z siedzibą pod adresem :

WAYLAND Folding Kayaks
Parcele Łomskie 15
06-500 Mława
POLSKA
NIP: 569-130-04-79

Telefony:
Sklep internetowy :  (+48) 503 875 547
mob : 503 875 547 506 262 649

e-mail :  biuro@wayland.com.pl

strona internetowa : www.wayland.com.pl

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z sklepem internetowym prosimy kierować na adres: biuro@wayland.com.pl

1.2 Zamówienia

 • Sklep internetowy WAYLAND prowadzi sprzedaż dla Klientów ze wszystkich krajów Świata. W przypadku zamówienia towaru przez nierezydenta z kraju Unii Europejskiej, Klient płaci kwotę brutto zawierającą podatek VAT (cena towaru wystawiona w sklepie internetowym WAYLAND). Zakup towaru jest wolny od opłat celnych.
 • Kupujący powinien udostępnić dane kontaktowe :  numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub adres e-mail, pod którym możemy potwierdzić zamówienie.
 • Użytkownik zakupując w sklepie internetowym WAYLAND wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 • Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma WAYLAND FOLDING KAYAKS zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy.
 • Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy ze strony www.wayland.com.pl , jak również e-mailem na adres biuro@wayland.com.pl lub telefonicznie i faksem pod nr 023-654-44-06
 • Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie konta w sklepie Wayland, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.
 • Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie
 • Jeśli chcą Pańswo otrzymać fakturę vat proszę zażądać jej w komentarzu do zamówienia.
 • Zamówienia przyjmujemy 24 godziny na dobę
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.
 • W przypadku braku któregokolwiek z zamówionych towarów Klient informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie dostawy.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie WAYLAND wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym WAYLAND jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu oraz fakturę proforma. Realizacja zamówienia rozpoczyna się.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny (na życzenie faktura VAT). Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 • Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem pod adresem biuro@wayland.com.pl
 • Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • Cena podana przy każdym towarze dostępnym jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia cena produktu dla tego zamówienia nie ulega zmianie.
 • Ceny towarów chwilowo niedostępnych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
 • Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.1 Koszt i forma dostawy

 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Zamówione produkty dostarczamy Polski i Świata za pośrednictwem: GLS, POLAMER, YELLOW CARGO, POCZTA POLSKA koszt uzależniony od wagi nabytego towaru. Ustalając przewoźnika kierujemy się właściwie pojętym interesem Klienta tzn. zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej zależnie od najniższych kosztów dostawy lub życzenia Klienta. Zakupione towary dostarczamy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.
 • Należność za zamówiony towar klient reguluje przelewem przed wysyłką, przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności elektronicznych (PAYPAL) – kwota powiększona o koszt wysyłki  – w zależności od wyboru formy zapłaty w formularzu zamówienia.
 • Formalności związane z transakcją „płatność przy odbiorze” są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej, której zlecono dostawę towaru.
 • Przedpłatę dokonuje się na podane konto wpisując w tytule płatności numer zamówienia. W momencie wpłynięcia pieniędzy na konto firmy zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 5  do 21 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sklepem a Kupującym.
 • Firma WAYLAND nie ponosi odpowiedzialności za jakości usług świadczonych przez przewoźnika.

2.2 Koszt dostawy

W razie innego rodzaju paczki obowiązuje aktualny cennik POCZTY POLSKIEJ
POCZTA KURIERSKA – koszt uzależniony od sposobu płatności.

 • Koszt dostarczenia zamówionego towaru liczony jest wg. stawek GLS, POLAMER, YELLOW CARGO lub Poczty Polskiej, niezależnie od wybranej formy płatności w nawiązaniu do najniższych kosztów dostawy co jest podyktowane oczywistym interesem Kupującego. Każdorazowo informacja o koszcie wysyłki będzie zawarta w fakturze proforma lub też Kupujący zostanie poinformowany o niej odrębnym e-mailem w celu akceptacji.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 023 654 44 06 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@wayland.com.pl

3. Formy płatności

 • Preferujemy trzy metody płatności: przedpłata przelewem na konto bankowe, gotówka przy odbiorze zamówienia, płatności elektroniczne PAYPAL (Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia)

4. Reklamacje i zwroty

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie WAYLAND objęte są gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy w możliwie najkrótszym czasie skontaktować się ze sklepem, wraz z dowodem dokonania zakupu (paragonem / fakturą VAT) i opisem sytuacji w jakiej doszło do uszkodzenia produktu. Zwrot reklamowanego produktu do sklepu odbywa się na koszt sklepu.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Klient powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu podany na początku tegoż regulaminu
 • Wszystkie inne koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego produktu do klienta pokrywa sklep, chyba że reklamacja będzie uznana za nieuzasadnioną lub bezpodstawną.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Oferujemy produkty wysokiej jakości  , jednak w trosce o Państwa satysfakcję z zakupów w naszym sklepie informujemy, że istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie z dnia 02.03.2000 (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U.00.22.271).
 • Zgodnie z  w/w Ustawą “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wysłania przesyłki, a tym samym odstąpić od umowy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony przez Klienta. Towar musi być zwracany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 • Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki lub pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią “reklamacja”. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od zwrotu towaru przez Kupującego lub uznania reklamacji-przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru podlega zwrotowi tylko w przypadku uznania reklamacji.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Bezpieczeństwo

 • Firma WAYLAND FK oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są poufne. Nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje Sklep internetowy WAYLAND oraz jego Użytkowników od dnia 01.01.2008.
 • Firma WAYLAND zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania.
 • Zmiany publikujemy na stronie internetowej sklepu WAYLAND